Budidaya Jambu Air

 budidaya jambu air


Budidaya Jambu Air, Bag II - Pengolahan tanah, Pemupukan dan pengendalian Hama Penyakit Tanaman Jambu Air.

Budidaya Jambu Air, Bag II – Pengolahan tanah, Pemupukan dan pengendalian Hama Penyakit Tanaman Jambu Air.

 

1. Pengolahan Tanah

Lahan dibersihkan dari tunggul dan tanaman besar yang mengganggu. Lahan dibajak atau dicangkul. Lubang tanam dibuat satu bulan sebelum datangnya musim penghujan dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm. (lebih…)

budidaya jambu air - mosa gold

Budidaya Jambu Air (Syzygium aqueum), Bag I – Jenis-jenis dan syarat tumbuh

budidaya jambu air - mosa gold

budidaya jambu air – dengan pupuk organik padat MOSA GOLD yang kaya asam humat fulfat

Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Jambu air sebetulnya berbeda dengan jambu semarang (Syzygium samarangense), kerabat dekatnya yang memiliki pohon dan buah hampir serupa. Beberapa kultivarnya bahkan sukar dibedakan, sehingga kedua-duanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Jambu air mudah ditanam dan di budidaya. (lebih…)